Splinter Cell Remake จะอัปเดตเรื่องราวของ Sam Fisher สำหรับผู้ชมยุคใหม่

ตำแหน่งงานใหม่สำหรับ Splinter Cell Remake ระบุว่า Ubisoft กำลังมองหาการอัปเดตโครงเรื่องของเกมในปี 2002 สำหรับผู้รับชมยุคใหม่ Silhouette เซลล์เสี้ยนUbisoft ยืนยันว่าเรื่องราวของ Splinter Cell ของ Tom Clancy กำลังถูกเขียนขึ้นใหม่สำหรับผู้ชมยุคใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรีเมคที่กำลังจะมาถึง การรีเมคของเกม...